italian flag english flag german flag cina flag russian flag poland flag serbian flag

La nostra è tradizione dinamica: cultura agricola e innovazione tecnologica nel rispetto dell’ambiente.

Castello di Porcia
Fattoria di Azzano
Ca' Bembo

PORODICA PRINČEVI PORČIJE I BRUNJERE

Kroz pedeset i pet pokolenja porodica Porčija osavremenjuje poljoprivrednu tradiciju visokog kvaliteta, time je naše dobro postalo ponos čitave zajednice. Kao neodvojivi deo istorije i kulture Frijuli Venecije Đulije postali smo prepoznatljivi lider u okviru regionalne poljoprivrede i garant održivog razvoja.

Iako “agro energetski zaokret” sa svojim značajnim ulaganjima u sektor obnovljivih energija (kako blizu Zamka Porčija tako i na poljoprivrednom dobru Azano) uzleće od 2010,  naša filozofija proizvodnje je od uvek poštovala okolinu pošto se vekovima zasnivala na tradicionalnom poljoprivrednom modelu rotacije gajenih kultura i ciljane raznovrsnosti.

Poštovanje prema zemlji i prema pokolenjima koja su je obrađivala, dobra poljoprivredna praksa zajedno sa zootehnikom, poštovanje prema okolini i fokus na energetskoj efikasnosti nisu zasigurno deo jedne sterilne marketinške strategije radi osvajanja pobedničke pozicije, niti vrsta “Novog Talasa” sa ciljem praćenja “zelene” mode, već predstavljaju čvrsto uverenje čiji koreni sežu daleko u prošlost, dobre osamsto trideset i tri berbe pre nas.

Izabrati vina iz podruma Prinčeva Porčije znači odlučiti se sa punom svešću ne samo za ono što se pije, imajući u vidu da je vino prehrambeni proizvod, već i ono što se “troši” u smislu posledica po životnu sredinu.

NAŠI KONTAKTI:

DIREKCIJA ZA PRODAJU:

Guečelo di Porčija  porcia@porcia.com

DIREKCIJA PRIVREDNOG DOBRA:

Andrea Guelerba a.quellerba@porcia.com

ENOLOG:

Đani Lunari   g.lunari@porcia.com

LOGISTIKA:

Euđenio Tezolin logistica@porcia.com

KOMUNIKACIJA:

comunicazione@porcia.com

 

Read More

Recent Blog Posts

Read More