italian flag english flag german flag cina flag russian flag poland flag serbian flag

Różnorodność: klucz do naszego sukcesu

Nasza posiadłość zajmuje powierzchnię 850 hektarów i rozciąga się na terytorium Porcìa, Tamai di Brugnera, Fontanafredda, Prata, Salvarolo di Pramaggiore, Azzano Decimo e Chions.

Gospodarstwo zorganizowane jest w taki sposób, że jego poszczególne budynki funkcjonalne łączą się ze sobą tworząc efektywny cykl produkcyjny. Takie rozwiązanie ukazuje, iż nie zawsze współczesne tendencje zalecające specjalizację tylko w jednym sektorze są właściwie obraną strategią.

Kluczem do naszego sukcesu jest różnorodność, wydajność produkcyjna poszczególnych sektorów oraz maksymalizacja wysiłku w utworzeniu spójnej i funkcjonalnej całości. Wiemy jak łączyć wymogi dzisiejszego rynku, zmiany w sposobie i rytmie życia oraz tendencje obserwowane w produkcji rolniczej. Nie poprzestajemy jednak na tym i staramy się wprowadzać współczesne rozwiązania, które śmiało patrzą w przyszłość i podążają za współczesnym postępem technologicznym.

Wszystkie te czynniki składają się na esencję tego, co lubię definiować jako ”dynamiczną tradycję”: równowagę pomiędzy tradycją rolniczą i innowacją technologiczną w perspektywie unowocześnienia, które zawsze zachodzi w poszanowaniu natury.